Course categories

Miscellaneous 
 Горица Павловска втор и трет циклусThis course allows guest users to enterThis course requires an enrolment key
 Анка Трајковска Петкоска втор и трет циклусThis course allows guest users to enterThis course requires an enrolment key
 Сашко Мартиновски втор и трет циклусThis course allows guest users to enterThis course requires an enrolment key
 IT AdministratorThis course allows guest users to enterThis course requires an enrolment key
Втор циклус студии 
 Mаркетинг на прехранбени производи - втор циклусThis course allows guest users to enterThis course requires an enrolment keySummary
Прв циклус студии 
 Диетотерапија кај малнутриции, здебеленост и ко-мобидитети, Диетопревенција и диетотерапија и Диетотерапија кај заболувања на одредени органски системиThis course allows guest users to enterThis course requires an enrolment keySummary

Прв семестар 
 Суровини за прехранбена индустрија - доц.д-р Даниела Н. НеделкоскаThis course allows guest users to enterThis course requires an enrolment keySummary
 Математика 1This course allows guest users to enterThis course requires an enrolment keySummary
 Основи на компјутерско работење (Компјутери и апликативен софтвер) This course allows guest users to enterThis course requires an enrolment keySummary
 Суровини за прехранбена индустирја - Вонр.проф.д-р Татјана КалевскаThis course allows guest users to enterThis course requires an enrolment keySummary
 Општа хемијаThis course allows guest users to enterThis course requires an enrolment keySummary
 БиологијаThis course allows guest users to enterThis course requires an enrolment keySummary
 Вовед во прехрамбена технологија и биотехнологијаThis course allows guest users to enterThis course requires an enrolment keySummary
 Англиски 1 и Англиски 2This course allows guest users to enterThis course requires an enrolment keySummary

Втор семсетар 
 Математика 2This course allows guest users to enterThis course requires an enrolment keySummary
 Основи на инженерска техникаThis course allows guest users to enterThis course requires an enrolment keySummary
 Аналитичка хемијаThis course allows guest users to enterThis course requires an enrolment keySummary
 Вовед во професија нутриционизамThis course allows guest users to enterThis course requires an enrolment keySummary
 Органска хемијаThis course allows guest users to enterThis course requires an enrolment keySummary
 МатематикаThis course allows guest users to enterThis course requires an enrolment keySummary
 Интернет и мултимедијаThis course allows guest users to enterThis course requires an enrolment keySummary

Трет семестар 
 БиохемијаThis course allows guest users to enterThis course requires an enrolment keySummary
 Технолошки операции 1This course allows guest users to enterThis course requires an enrolment keySummary
 Вовед во технологија на фармацевски и козметички производиThis course allows guest users to enterThis course requires an enrolment keySummary
 Познавање на исхраната 1This course allows guest users to enterThis course requires an enrolment keySummary
 Прехранбена микробиологијаThis course allows guest users to enterThis course requires an enrolment keySummary
 Биохемија 1This course allows guest users to enterThis course requires an enrolment keySummary
 Одбрани поглавја од анатомија на човекотThis course allows guest users to enterThis course requires an enrolment keySummary
 Храна и КултураThis course allows guest users to enterThis course requires an enrolment keySummary

Четврт семестар 
 Познавање на исхрана 2This course allows guest users to enterThis course requires an enrolment keySummary
 Зачини и лековити растенијаThis course allows guest users to enterThis course requires an enrolment keySummary
 Заштита на животна срединаThis course allows guest users to enterThis course requires an enrolment keySummary
 Технологија на безалкохолни и освежителни пијалоциThis course allows guest users to enterThis course requires an enrolment keySummary
 Технологија на жита, леб и пекарски производиThis course allows guest users to enterThis course requires an enrolment keySummary
 Технологија на млеко и млечни производиThis course allows guest users to enterThis course requires an enrolment keySummary
 Технолошки операции 2This course allows guest users to enterThis course requires an enrolment keySummary
 Основи на технолошки операцииThis course allows guest users to enterThis course requires an enrolment keySummary
 Биохемија 2This course allows guest users to enterThis course requires an enrolment keySummary
 Основи на физиологија на човекотThis course allows guest users to enterThis course requires an enrolment keySummary
 Технологија на вода и отпадни водиThis course allows guest users to enterThis course requires an enrolment keySummary

Петти семестар 
 Здрава храна и исхранаThis course allows guest users to enterThis course requires an enrolment keySummary
 Принципи на прехранбено инженерство и биотехнологијатаThis course allows guest users to enterThis course requires an enrolment keySummary
 Технологија на масти и маслаThis course allows guest users to enterThis course requires an enrolment keySummary
 Технологија на месо, живина и јајцаThis course allows guest users to enterThis course requires an enrolment keySummary
 Технологија на овошје и зеленчукThis course allows guest users to enterThis course requires an enrolment keySummary
 Имунологија за нутриционистиThis course allows guest users to enterThis course requires an enrolment keySummary
 Нова хранаThis course allows guest users to enterThis course requires an enrolment keySummary
 Инструментални и аналитички методи во исхранатаThis course allows guest users to enterThis course requires an enrolment keySummary
 Угоеност и недохранетостThis course allows guest users to enterThis course requires an enrolment keySummary
 Моделирање и оптимизирање во нутриционизмотThis course allows guest users to enterThis course requires an enrolment keySummary
 Исхрана на жени, спортисти и стари луѓеThis course allows guest users to enterThis course requires an enrolment keySummary

Шести семестар 
 Антиоксиданси, витамини и минералиThis course allows guest users to enterThis course requires an enrolment keySummary
 Технологија на алкохолни ферментациони производиThis course allows guest users to enterThis course requires an enrolment keySummary
 Технологија на шеќер и кондиторски производиThis course allows guest users to enterThis course requires an enrolment keySummary
 Основи на диетотерапијаThis course allows guest users to enterThis course requires an enrolment keySummary
 Технологија на храна од неживотинско потеклоThis course allows guest users to enterThis course requires an enrolment keySummary
 Аналитика на хранатаThis course allows guest users to enterThis course requires an enrolment keySummary
 Процеси на подготовка на хранатаThis course allows guest users to enterThis course requires an enrolment keySummary
 Квалитет и безбедност на хранаThis course allows guest users to enterThis course requires an enrolment keySummary

Седми семестар 
 Законски прописи од областа на хранатаThis course allows guest users to enterThis course requires an enrolment keySummary
 Процесна опрема во прехранбена индустријаThis course allows guest users to enterThis course requires an enrolment keySummary
 Загадувачи во прехранбена индустријаThis course allows guest users to enterThis course requires an enrolment keySummary
 БиостатистикаThis course allows guest users to enterThis course requires an enrolment keySummary
 Претприемништво и мал бизнисThis course allows guest users to enterThis course requires an enrolment keySummary
 Маркетинг на прехранбени производиThis course allows guest users to enterThis course requires an enrolment keySummary
 Технологија на пакување и амбалажирањеThis course allows guest users to enterThis course requires an enrolment keySummary
 Основи на токсикологијаThis course allows guest users to enterThis course requires an enrolment keySummary

Осми семестар 
 Деловно и професионално комуницирањеThis course allows guest users to enterThis course requires an enrolment keySummary
 Материјали во контакт со храна (почетно ниво)This course allows guest users to enterThis course requires an enrolment keySummary
 Конзервирање на прехранбени производиThis course allows guest users to enterThis course requires an enrolment keySummary
 Технологија на храна од животинско потеклоThis course allows guest users to enterThis course requires an enrolment keySummary
 Сензорна анализа на хранатаThis course allows guest users to enterThis course requires an enrolment keySummary
Трет циклус студии 
 Сашко Мартиновски - трет циклусThis course allows guest users to enterThis course requires an enrolment keySummary