Категории на курсот

Miscellaneous 
 Горица Павловска втор и трет циклусОвој курс дозволува гостиЗа следење на овој курс потребен е клуч за активирање
 Анка Трајковска Петкоска втор и трет циклусОвој курс дозволува гостиЗа следење на овој курс потребен е клуч за активирање
 Сашко Мартиновски втор и трет циклусОвој курс дозволува гостиЗа следење на овој курс потребен е клуч за активирање
 IT AdministratorОвој курс дозволува гостиЗа следење на овој курс потребен е клуч за активирање
Втор циклус студии 
 Mаркетинг на прехранбени производи - втор циклусОвој курс дозволува гостиЗа следење на овој курс потребен е клуч за активирањеРезиме
Прв циклус студии 
 Диетотерапија кај малнутриции, здебеленост и ко-мобидитети, Диетопревенција и диетотерапија и Диетотерапија кај заболувања на одредени органски системиОвој курс дозволува гостиЗа следење на овој курс потребен е клуч за активирањеРезиме

Прв семестар 
 Суровини за прехранбена индустрија - доц.д-р Даниела Н. НеделкоскаОвој курс дозволува гостиЗа следење на овој курс потребен е клуч за активирањеРезиме
 Математика 1Овој курс дозволува гостиЗа следење на овој курс потребен е клуч за активирањеРезиме
 Основи на компјутерско работење (Компјутери и апликативен софтвер) Овој курс дозволува гостиЗа следење на овој курс потребен е клуч за активирањеРезиме
 Суровини за прехранбена индустирја - доц.д-р Татјана КалевскаОвој курс дозволува гостиЗа следење на овој курс потребен е клуч за активирањеРезиме
 Општа хемијаОвој курс дозволува гостиЗа следење на овој курс потребен е клуч за активирањеРезиме
 БиологијаОвој курс дозволува гостиЗа следење на овој курс потребен е клуч за активирањеРезиме
 Вовед во прехрамбена технологија и биотехнологијаОвој курс дозволува гостиЗа следење на овој курс потребен е клуч за активирањеРезиме
 АНГЛИСКИОвој курс дозволува гостиЗа следење на овој курс потребен е клуч за активирањеРезиме

Втор семсетар 
 Математика 2Овој курс дозволува гостиЗа следење на овој курс потребен е клуч за активирање
 Основи на инженерска техникаОвој курс дозволува гостиЗа следење на овој курс потребен е клуч за активирањеРезиме
 Аналитичка хемијаОвој курс дозволува гостиЗа следење на овој курс потребен е клуч за активирањеРезиме
 Вовед во професија НутриционизамОвој курс дозволува гостиЗа следење на овој курс потребен е клуч за активирањеРезиме
 Органска хемијаОвој курс дозволува гостиЗа следење на овој курс потребен е клуч за активирањеРезиме
 МатематикаОвој курс дозволува гостиЗа следење на овој курс потребен е клуч за активирањеРезиме
 Интернет и мултимедијаОвој курс дозволува гостиЗа следење на овој курс потребен е клуч за активирањеРезиме

Трет семестар 
 Технолошки операции 1Овој курс дозволува гостиЗа следење на овој курс потребен е клуч за активирање
 Вовед во технологија на фармацевски и козметички производиОвој курс дозволува гостиЗа следење на овој курс потребен е клуч за активирањеРезиме
 Познавање на исхранатаОвој курс дозволува гостиЗа следење на овој курс потребен е клуч за активирање
 Прехранбена микробиологијаОвој курс дозволува гостиЗа следење на овој курс потребен е клуч за активирањеРезиме
 Биохемија 1Овој курс дозволува гостиЗа следење на овој курс потребен е клуч за активирање
 Одбрани поглавја од анатомија на човекотОвој курс дозволува гостиЗа следење на овој курс потребен е клуч за активирањеРезиме
 Храна и КултураОвој курс дозволува гостиЗа следење на овој курс потребен е клуч за активирањеРезиме

Четврт семестар 
 Заштита на животна срединаОвој курс дозволува гостиЗа следење на овој курс потребен е клуч за активирањеРезиме
 Технологија на безалкохолни и освежителни пијалоциОвој курс дозволува гостиЗа следење на овој курс потребен е клуч за активирањеРезиме
 Технологија на жита, леб и пекарски производиОвој курс дозволува гостиЗа следење на овој курс потребен е клуч за активирањеРезиме
 Технологија на млеко и млечни производиОвој курс дозволува гостиЗа следење на овој курс потребен е клуч за активирањеРезиме
 Технолошки операции 1Овој курс дозволува гостиЗа следење на овој курс потребен е клуч за активирањеРезиме
 Основи на технолошки операцииОвој курс дозволува гостиЗа следење на овој курс потребен е клуч за активирањеРезиме
 Биохемија 2Овој курс дозволува гостиЗа следење на овој курс потребен е клуч за активирањеРезиме
 Основи на физиологија на човекотОвој курс дозволува гостиЗа следење на овој курс потребен е клуч за активирањеРезиме
 Технологија на вода и отпадни водиОвој курс дозволува гостиЗа следење на овој курс потребен е клуч за активирањеРезиме

Петти семестар 
 Принципи на прехранбено инженерство и биотехнологијатаОвој курс дозволува гостиЗа следење на овој курс потребен е клуч за активирањеРезиме
 Технологија на масти и маслаОвој курс дозволува гостиЗа следење на овој курс потребен е клуч за активирањеРезиме
 Технологија на месо, живина и јајцаОвој курс дозволува гостиЗа следење на овој курс потребен е клуч за активирањеРезиме
 Технологија на овошје и зеленчукОвој курс дозволува гостиЗа следење на овој курс потребен е клуч за активирањеРезиме
 Имунологија за нутриционистиОвој курс дозволува гостиЗа следење на овој курс потребен е клуч за активирањеРезиме
 Нова хранаОвој курс дозволува гостиЗа следење на овој курс потребен е клуч за активирањеРезиме
 Инструментални и аналитички методи во исхранатаОвој курс дозволува гостиЗа следење на овој курс потребен е клуч за активирањеРезиме
 Угоеност и недохранетостОвој курс дозволува гостиЗа следење на овој курс потребен е клуч за активирањеРезиме
 Моделирање и оптимизирање во нутриционизмотОвој курс дозволува гостиЗа следење на овој курс потребен е клуч за активирањеРезиме
 Исхрана на жени, спортисти и стари луѓеОвој курс дозволува гостиЗа следење на овој курс потребен е клуч за активирањеРезиме

Шести семестар 
 Антиоксиданси, витамини и минералиОвој курс дозволува гостиЗа следење на овој курс потребен е клуч за активирањеРезиме
 Технологија на алкохолни ферментациони производиОвој курс дозволува гостиЗа следење на овој курс потребен е клуч за активирањеРезиме
 Технологија на шеќер и кондиторски производиОвој курс дозволува гостиЗа следење на овој курс потребен е клуч за активирањеРезиме
 Основи на диетотерапијаОвој курс дозволува гостиЗа следење на овој курс потребен е клуч за активирањеРезиме
 Технологија на храна од неживотинско потеклоОвој курс дозволува гостиЗа следење на овој курс потребен е клуч за активирањеРезиме
 Аналитика на хранатаОвој курс дозволува гостиЗа следење на овој курс потребен е клуч за активирањеРезиме
 Процеси на подготовка на хранатаОвој курс дозволува гостиЗа следење на овој курс потребен е клуч за активирањеРезиме
 Квалитет и безбедност на хранаОвој курс дозволува гостиЗа следење на овој курс потребен е клуч за активирањеРезиме

Седми семестар 
 Процесна опрема во прехранбена индустријаОвој курс дозволува гостиЗа следење на овој курс потребен е клуч за активирањеРезиме
 Загадувачи во прехранбена индустријаОвој курс дозволува гостиЗа следење на овој курс потребен е клуч за активирањеРезиме
 БиостатистикаОвој курс дозволува гостиЗа следење на овој курс потребен е клуч за активирањеРезиме
 Претприемништво и мал бизнисОвој курс дозволува гостиЗа следење на овој курс потребен е клуч за активирањеРезиме
 Маркетинг на прехранбени производиОвој курс дозволува гостиЗа следење на овој курс потребен е клуч за активирањеРезиме
 Деловно и професионално комуницирањеОвој курс дозволува гостиЗа следење на овој курс потребен е клуч за активирањеРезиме

Осми семестар 
 Конзервирање на прехранбени производиОвој курс дозволува гостиЗа следење на овој курс потребен е клуч за активирањеРезиме
 Технологија на пакување и амбалажирањеОвој курс дозволува гостиЗа следење на овој курс потребен е клуч за активирањеРезиме
 Технологија на храна од животинско потеклоОвој курс дозволува гостиЗа следење на овој курс потребен е клуч за активирањеРезиме
 Основи на токсикологијаОвој курс дозволува гостиЗа следење на овој курс потребен е клуч за активирањеРезиме
 Сензорна анализа на хранатаОвој курс дозволува гостиЗа следење на овој курс потребен е клуч за активирањеРезиме
Трет циклус студии 
 Сашко Мартиновски - трет циклусОвој курс дозволува гостиЗа следење на овој курс потребен е клуч за активирањеРезиме